مجموعه فرهنگی مسجد حضرت سلمان (ره)

خرید بلیط فیلم موقعیت مهدی

مجموعه فرهنگی مسجد حضرت سلمان (ره) تقدیم میکند:

مکان: سینما سوره اصفهان، ابتدای خیابان آمادگاه، روبروی هتل عباسی – ایستگاه اتوبوس هشت بهشت

زمان اکران: جمعه 1401/01/26 – ساعت 10:30