درخواست خط تلفن ثابت

خط تلفن

خطوط تلفن با پیش شماره ۹۱۰۹ آغاز شده و ۴ رقم بعدی را می‌توانید مطابق با سلیقه خود انتخاب نمایید. انتخاب شماره تلفن ثابت در پنج سطح زیر انجام گرفته می‌شود :

 1-عادی 2-برنزی 3-نقره ای 4- طلایی 5-الماسی