درباره ما

آرتا پرداز همراهی مطمئن در مسیر تعالی سازمانی

گروه فنی مهندسی آرتاپرداز سپاهان فعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ در زمینه اتوماسیون اداری و طراحی وب آغاز نموده و با هدف افزایش رضایت مشتریان دایره خدمات خود را جهت پوشش کامل نیاز مشتریان، جهت دریافت خدمات با کیفیت توام با پشتیبانی حرفه ای کامل نموده است. هم اکنون در آرتاپرداز خدمات ذیل به مشتریان داخلی و خارجی ارائه می گردد:

سایر مجموعه ها که در ادامه معرفی گردد